Lịch làm việc tuần 30

LIÊN ĐO

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH PHƯỚC       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             

                                        Bình Phước, ngày 23 tháng 7 năm 2021

 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN LỄ 30

(Từ ngày 26/7/2021 đến ngày 30/7/2021)

 

          Thứ hai (ngày 26/7):

- Đồng chí Phó Chủ tịch dự giao ban tuần cùng các lãnh đạo đơn vị ngành Y tế.

- Thường trực làm việc tại cơ quan.

Thứ ba (ngày 27/7):

          Thường trực làm việc tại cơ quan.

Thứ tư (ngày 28/7):

Thường trực làm việc tại cơ quan.

Thứ năm (ngày 29/7):

Thường trực làm việc tại cơ quan.

          Thứ sáu (ngày 30/7):

Thường trực làm việc tại cơ quan.

 (Được đăng trên cổng thông tin điện tử Công đoàn ngành Y tế)

 

                                                                      TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                                        PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                    

 

                                                                                Lê Anh Tuấn 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 9
  • Trong tuần: 152
  • Tất cả: 27882