Lịch làm việc tuần 29

          LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH PHƯỚC       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             

                                        Bình Phước, ngày 16 tháng 7 năm 2021

 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN LỄ 29

(Từ ngày 19/7/2021 đến ngày 23/7/2021)

 

          Thứ hai (ngày 19/7):

- Đồng chí Phó Chủ tịch dự giao ban tuần cùng các lãnh đạo đơn vị ngành Y tế.

- Thường trực làm việc tại cơ quan.

Thứ ba (ngày 20/7):

          Thường trực làm việc tại cơ quan.

Thứ tư (ngày 21/7):

Thường trực làm việc tại cơ quan.

Thứ năm (ngày 22/7):

Thường trực làm việc tại cơ quan.

          Thứ sáu (ngày 23/7):

Thường trực làm việc tại cơ quan.

 (Được đăng trên cổng thông tin điện tử Công đoàn ngành Y tế)

 

                                                                      TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                                             CHỦ TỊCH

                                                                                    

 

                                                                                Lê Anh Tuấn

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 14
  • Trong tuần: 326
  • Tất cả: 27374