Lịch làm việc tuần 13

          LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH PHƯỚC       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             

                                        Bình Phước, ngày 29 tháng 3 năm 2021

 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN LỄ 13

(Từ ngày 29/3/2021 đến ngày 02/4/2021

Sẽ điều chỉnh nếu Sở Y tế có lịch phối hợp công tác)

 

          Thứ hai (ngày 29/3):

- Đồng chí Chủ tịch dự giao ban tuần cùng các lãnh đạo đơn vị ngành Y tế.

- Thường trực làm việc tại cơ quan.

Thứ ba (ngày 30/3):

          Thường trực làm việc tại cơ quan.

Thứ tư (ngày 31/3):

- Đồng chí Chủ tịch dự hội nghị giao ban trực tuyến hoạt động công đoàn QI và triển khai nhiệm vụ QII/2021.

- Thường trực làm việc tại cơ quan.

Thứ năm (ngày 01/4):

Thường trực làm việc tại cơ quan.

          Thứ sáu (ngày 02/4):

Thường trực làm việc tại cơ quan.

 (Được đăng trên cổng thông tin điện tử Công đoàn ngành Y tế)

 

                                                                      TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                                             CHỦ TỊCH

                                                                                    

                                                                                     Đã ký

 

                                                                        Nguyễn Thị Minh Tâm

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 12
  • Trong tuần: 324
  • Tất cả: 27372