Lịch làm việc tuần 48

          LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH PHƯỚC       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             

                                        Bình Phước, ngày 20 tháng 11 năm 2020

 

 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN LỄ 48

 (Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020

Sẽ điều chỉnh nếu Sở Y tế có lịch phối hợp công tác)

 

          Thứ hai (ngày 23/11):

- Đồng chí Chủ tịch dự giao ban tuần cùng các lãnh đạo đơn vị ngành Y tế.

- Cán bộ chuyên trách làm việc tại cơ quan.

Thứ ba (ngày 24/11):

Đồng chí Chủ tịch, cán bộ chuyên trách làm việc tại cơ quan.

Thứ tư (ngày 25/11):

Đồng chí Chủ tịch, cán bộ chuyên trách làm việc tại cơ quan.

Thứ năm (ngày 26/11):

Đồng chí Chủ tịch, cán bộ chuyên trách làm việc tại cơ quan.

          Thứ sáu (ngày 27/11):

Đồng chí Chủ tịch, cán bộ chuyên trách làm việc tại cơ quan.

 (Được đăng trên cổng thông tin điện tử Công đoàn ngành Y tế).

 

                                                                      TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                                             CHỦ TỊCH

                                                                                      đã ký 

                                                                         Nguyễn Thị Minh Tâm

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 11
  • Trong tuần: 323
  • Tất cả: 27371