Lịch làm việc tuần 43

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH PHƯỚC       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             

                                        Bình Phước, ngày 16 tháng 10 năm 2020

 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN LỄ 43

 (Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020

Sẽ điều chỉnh nếu Sở Y tế có lịch phối hợp công tác)

          Thứ hai (ngày 19/10):

- Đồng chí Ch tch nghỉ phép năm.

- Đồng chí Trịnh Thu Tươi dự giao ban tuần cùng các lãnh đạo đơn vị ngành Y tế.

- Cán bộ chuyên trách làm việc tại cơ quan.

Thứ ba (ngày 20/10):

- Đồng chí Ch tch nghỉ phép năm.

- Cán bộ chuyên trách làm việc tại cơ quan.

Thứ tư (ngày 21/10):

- Đồng chí Ch tch nghỉ phép năm.

- Cán bộ chuyên trách làm việc tại cơ quan.

Thứ năm (ngày 22/10):

- Đồng chí Ch tch nghỉ phép năm.

- Cán bộ chuyên trách làm việc tại cơ quan.

          Thứ sáu (ngày 23/10):

- Đồng chí Ch tch nghỉ phép năm.

- Cán bộ chuyên trách làm việc tại cơ quan.

 (Được đăng trên cổng thông tin điện tử Công đoàn ngành Y tế).

 

                                                                      TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                                           CHỦ TỊCH

                                                         

 

                                                                       Nguyễn Thị Minh Tâm

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 13
  • Trong tuần: 325
  • Tất cả: 27373