Lịch làm việc tuần 39

          LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH PHƯỚC       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             

                                        Bình Phước, ngày 18 tháng 9 năm 2020

 

 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN LỄ 39

 (Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 25/9/2020

Sẽ điều chỉnh nếu Sở Y tế có lịch phối hợp công tác)

 

          Thứ hai (ngày 21/9):

- Đồng chí Ch tch dự giao ban tuần cùng các lãnh đạo đơn vị ngành Y tế.

- Cán bộ chuyên trách làm việc tại cơ quan.

- Đồng chí Trịnh Thu Tươi nghỉ phép năm.

Thứ ba (ngày 22/9):

- Đồng chí Ch tch, cán bộ chuyên trách làm việc tại cơ quan.

- Đồng chí Trịnh Thu Tươi nghỉ phép năm.

Thứ tư (ngày 23/9):

- Đồng chí Ch tch, cán bộ chuyên trách làm việc tại cơ quan.

- Đồng chí Trịnh Thu Tươi nghỉ phép năm.

Thứ năm (ngày 24/9):

- Đồng chí Ch tch, cán bộ chuyên trách làm việc tại cơ quan.

- Đồng chí Trịnh Thu Tươi nghỉ phép năm.

          Thứ sáu (ngày 25/9):

- Đồng chí Ch tch dự Hội nghị lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn.

- Cán bộ chuyên trách làm việc tại cơ quan.

- Đồng chí Trịnh Thu Tươi nghỉ phép năm.

 (Được đăng trên cổng thông tin điện tử Công đoàn ngành Y tế).

 

                                                                      TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                                            CHỦ TỊCH

                                                                                     Đã ký

 

                                                                          Nguyễn Thị Minh Tâm

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 15
  • Trong tuần: 327
  • Tất cả: 27375