Công đoàn tỉnh Bình Phước quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022
In trang


Năm 2022 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bình Phước, 
Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023, là năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tỉnh hình mới", với chủ đề Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”, trong bối cảnh cả nước vừa trải qua đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư, chuyển sang trạng thái “thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, phát huy thành quả tích cực đạt được trong năm 2021, rút kinh nghiệm từ những tồn tại, hạn chế, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đã bàn thảo, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 12, khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023

05 nhóm giải pháp được Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 12, khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 thông qua gồm:

Một là, tăng cường tuyên truyền, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cụ thể hóa chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 30/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 05/11/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 02/CTr-BCH của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mớiChuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” trong các cấp công đoàn.

Hai là, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tổ chức đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Trong đó, tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn các cấp; sơ kết 3 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh; giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; đề xuất và tham gia xây dựng, triển khai, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền của người lao động đặc biệt là các chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19; tham gia về khôi phục và phát triển sản xuất, thị trường lao động, giúp người lao động có việc làm và ổn định thu nhập; chăm lo đời sống, bảo đảm tiền lương, bảo hiểm xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid, Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân, Tháng hành động ATVSLĐ cho CNVCLĐ.

Ba là, phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng loại hình công đoàn cơ sở, vận động đoàn viên, người lao động tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, nâng cao năng suất, hiệu quả công tác, khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích, hướng đến cán bộ công đoàn cơ sở, tập thể và người lao động trực tiếp; chú trọng phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hoạt động sáng tạo, hiệu quả.

Bốn là, đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bằng các giải pháp kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; sắp xếp tổ chức bộ máy công đoàn tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt; triển khai kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn tỉnh, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Năm là, tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản của tổ chức công đoàn theo hướng công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính, tài sản công đoàn, tạo nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức, thiết thực chăm lo lợi ích  đoàn viên.

UV.BTV, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đồng Xoài phát biểu đề xuất các giải pháp

08 chỉ tiêu cơ bản đề ra, phấn đấu đạt trong năm 2022 căn cứ vào tình hình thực tế và chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao, trong đó: kết nạp 11.000 đoàn viên trở lên; 90% trở lên doanh nghiệp nhà nước và 70% trở lên doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tổ chức đối thoại tại nơi làm việc và ký kết thỏa ước lao động tập thể; 100% đoàn viên được thăm hỏi, tặng quà khi có hoàn cảnh khó khăn; 75% đoàn viên, người lao động được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan, nghỉ mát do công đoàn tổ chức hoặc phối hợp tổ chức; mỗi CĐCS giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp; 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; 90% trở lên CĐCS khu vực nhà nước và 65% trở lên CĐCS ngoài khu vực nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với quyết tâm cao, các cấp Công đoàn xây dựng kế hoạch, triển khai các giải pháp cụ thể, phù hợp, đạt kết quả cao trong hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2022.

                                                                             Bùi Văn SơnThống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 43
  • Trong tuần: 694
  • Tất cả: 218581

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 

CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Ấp 1, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Điện thoại: (0271).3.603.779 - Email: congdoankcnbp@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Bá Lợi  - Chủ Tịch