Thông báo - thư mời


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 68
  • Trong tuần: 1 019
  • Tất cả: 193140
Giới Thiệu

Công đoàn các KCN tỉnh được thành lập theo Quyết định số 181/QĐ-LĐLĐ ngày 06/10/2009 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước. Đến nay, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh quản lý 94 công đoàn cơ sở và 43,667 đoàn viên/ 44,349 lao động;
               Công đoàn các KCN tỉnh được thành lập có nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Hướng dẫn, chỉ đạo Công đoàn cơ sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Điều lệ Công đoàn; hướng dẫn, hỗ trợ và giúp Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Đại diện tập thể lao động (ở những cơ sở chưa thành lập tổ chức Công đoàn) trong việc giải quyết tranh chấp lao động, đối thoại với người sử dụng lao động, tổ chức, lãnh đạo đình công theo quy định của pháp luật.

2. Tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật cho CN-LĐ trong các Khu Công nghiệp; tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp mình.

3. Phối hợp với Ban Quản lí khu kinh tế, cơ quan quản lý lao động địa phương kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật lao động, giải quyết đơn thư khiếu nại của CN-LĐ trong các Khu Công nghiệp.

4.  Phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; thực hiện công tác quản lý cán bộ công đoàn theo phân cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh.

5.  Hướng dẫn, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty của Trung ương trong Khu Công nghiệp thực hiện các nội dung sau đây:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước ở địa phương kiểm tra, thanh tra lao động; điều tra các vụ tai nạn lao động; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động; đại diện bảo vệ người lao động trước người sử dụng lao động, cơ quan Nhà nước và trong quá trình tham gia tố tụng; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối vơi người lao động.

6.  Quản lý thu chi tài chính theo quy định của Liên đoàn Lao động tỉnh và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 

CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Ấp 1, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Điện thoại: (0271).3.603.779 - Email: congdoankcnbp@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Bá Lợi  - Chủ Tịch